Ako nám môžete pomôcť

                                           
V prípade, že sa rozhodnete podporiť našu činnosť a venujete nám 1,5 % (2%) zo svojich daní, môžete postupovať podľa nasledovných pokynov.  

Dôležité termíny:
31.3.2013 - posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické a právnické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie
30.4.2013 - posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

FYZICKÉ OSOBY

a) Ročné zúčtovanie preddavkov Vám vykonáva zamestnávateľ

1. Požiadajte Vášho zamestnávateľa (mzdová učtáreň, ekonomické oddelenie) o vyplnenie a potvrdenie tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane
2. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní 2% , výška poukázaného podielu musí byť minimálne 3,32 € a môže byť poukázaná iba v prospech jednej neziskovej organizácie.
3. Vyplnené tlačivá: “Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti” a “Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane” zašlite (doručte) najneskôr do 30. apríla na daňový úrad podľa Vášho bydliska. Podrobný postup krokov na poukázanie 2% pre zamestnancov v roku 2013

b) Daňové priznanie si podávate sám

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby je priamo na tlačive daňového priznania. Výška poukázaného podielu musí byť minimálne 3,32 € a môže byť poukázaná iba v prospech jednej neziskovej organizácie.

PRÁVNICKÉ OSOBY

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby je priamo na tlačive daňového priznania. Právnické osoby môžu poukázať 1,5% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,30 €.
Údaje o prijímateľovi:
 

Nezisková organizácia Nový domov poskytuje sociálne služby na Horehroní v okrese Brezno od roku 2001.

Od roku 2005 poskytujeme aj zdravotnú starostlivosť formou ADOS (agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti) a od r. 2010 ponúkame služby v Domove sociálnych služieb / Zariadení pre seniorov rodinného typu v obci Vaľkovňa.Copyright 2013 n.o. Novy Domov - Powered by AVENIS Pro